Not:

  • Ortak kelimeler arama indexinde kabul edilmez.
  • Büyük küçük harf kullanımı sonucu değiştirmez.
  • Terimlerde bu karakterler kullanılabilir. [ A-Z a-z 0-9 _ - . ' , $ % ]

Note:

  • Common words are excluded from the search index.
  • Case insensitive.
  • Terms may have characters: [ A-Z a-z 0-9 _ - . ' , $ % ]